Muling pagkamulat: Isang Pagmumuni

Napag-iiwanan na tayong mga Pilipino sa larangan ng edukasyon. Kailangan nating aminin ito.

Bago kami tumungo sa aming mga immersion areas upang magsagawa ng school profiling para sa ACED (Ateneo Center for Educational Development), inasahan ko na ang mga paaralang aming oobserbahan ay katulad ng mga paaralang paminsan-minsa’y ipinapakita ng mga dokumentaryo sa TV: malayo sa kabihasnan, binabaha, butas-butas ang mga haligi, sira-sira ang mga upuan, at sobrang salat sa mga pasilidad. Pinaghandaan ko ang ganitong sitwasyon: tinibayan ko ang aking loob at ipinangakong magpapakatatag. Naisip ko kasi na kung ako’y malunod sa kalungkutan ay manghina ang aking loob at, sa kawalan ng pag-asa, ay mawalan din ako ng ganang gawin ang school profiling. Ano ba ang aking magagawa, wari ko, ako na isa lamang hamak na mag-aaral, upang maiangat ang mga paaralang matagal nang sadlak sa kahirapan?

Subalit hindi ganito ang aming naratnan.

Pagdating naming sa DARS (Don Alejandro Roces Sr. High School) ako ay napahanga sa aking nakita. Malaki ang paaralan, sapat ang mga libro sa kanilang silid-aklatan, at marami silang mga practice house para sa pagsasanay ng mga mag-aaral sa kanilang mga pipiliing bokasyon. Mahuhusay rin ang kanilang mga guro: nang kami ay dumating sa DARS ang paaralan ay kakatapos lamang ng periodical exam at nasa gitna ng item analysis, subalit ang inobserbahan kong guro (Araling Panlipunan) ay naghanda pa rin ng lesson plan at mahusay na tinalakay ang Rebolusyong Industriyal. Suportado rin ng mga magulang ang kanilang mga mag-aaral: ang napanayam naming magulang ay talagang titik sa mga takdang-aralin ng kanyang mga anak, at hindi niya hinahayaang mag-Facebook ang mga ito bago nila matapos ang kanilang mga gawain. At laking gulat ko na lamang nang nalaman kong anim sa mga nasa ika-apat na baitang ay nakapasa sa Ateneo, at pito sa UP Diliman.

Nalagpasan din ng KNLHS (Krus na Ligas High School) ang aking mga ekspektasyon. Ayon kay Meeyo, ang gurong kanyang iobserbahan ay sadyang mahusay sa pagtuturo ng agham—wika pa nga niya’y tila higit pang na malinaw at kaaya-ayang magturo ang naturang guro kaysa sa mga nadaanan niya sa kanyang high school. Masigla rin ang press sa KNLHS, at sa katunayan ay natunton kami ng kanilang mga reporter at kami’y ikinapanayam. At higit sa lahat, napakalinis at napakaputi ng kanilang mga palikuran.

Sa madaling salita, nasaksihan ko ang mga munting bunga ng pagsusumikap ng mga pampublikong paaralan tulad ng DARS at KNLHS. Subalit, dahil din dito, lumilitaw rin ang isang katanungan: kung maayos at masipag ang principal at mga guro, mga magulang at mga mag-aaral, bakit tayo napag-iiwanan sa larangan ng edukasyon? Oo nga’t mataas na ang DARS at KNLHS sa iba sa resulta ng nakaraang NAT (National Achievement Tests)—subalit hindi pa rin umaabot sa 75 bahagdan ang kanilang mga marka. Bakit marami pa ring hindi na ipinagpapatuloy ang kanilang pag-aaral? Bakit hirap pa rin ang mga paaralang makalikom at makahingi ng pondo mula sa pamahalaan?

Totoo’t sa kabila ng aking karanasan sa ACED ay bumamalik na naman ako kung saan ako nagsimula: sa isang malungkot na pagkilala sa kakulagan nating mga Pilipino sa larangan ng edukasyon. Marahil may kabilugan nga ang ating sitwasyon. Ngunit sa aking palagay, mayroong isang bagay, isang napakahalagang bagay, na dumagdag sa aking kamalayan. At ang bagay na ito ay ang pagkamulat sa isang sitwasyon. Kung si Sobrino ay namulat sa kawalan ng pagkatao sa lipunan, maaari ko naman sigurong sabihin na ako ay namulat sa pagkataong namamayani pa rin sa kabila ng kawalan ng pagkatao sa lipunan. Totoo’t hindi nito naisasantabi o naikukubli ang kasadlakan sa ating lipunan, kagaya ng mga bituwing nagniningning sa kabila ng dilim ng gabi. Subalit hindi kaya ito isang hudyat, isang panawagan, na nagsasabi sa atin na maaari pa ring mabago ang lahat kung kikilos tayong lahat?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: